import turtle def frem(d): turtle.forward(d) def tilbage(d): turtle.backward(-d) def venstre(d): turtle.left(d) def højre(d): turtle.right(d) def gåtil(x,y): turtle.goto(x,y) def hjem(): turtle.home() def retning(d): turtle.setheading(90-d) def farve(p="green",f="red"): turtle.color(p,f) def bredde(d): turtle.pensize(d) def box(w,h): farve("orange") frem(w) højre(90) frem(h) højre(90) frem(w) højre(90) frem(h) farve("black")